• Çalışma alanlarımız kapsamındaki yapılar;
    • ·Betonarme yer üstü ve yer altı yapıları ·Çelik ve ahşap yapılar ·Prefabrik yapılar
    • Çalışma alanlarımız;
    • ·Yapım yöneticiliği ·Etüt ve fizibilite hizmetleri ·Planlama hizmetleri ·Projelendirme hizmetleri
    • ·Keşif-şartname-ihale dosyası hizmetleri ·Hak ediş ve kesin hesap hizmetleri ·Mesleki kontrollük hizmetleri
Projelendirme
Yatırım ön araştırma çalışmalarının yapılması ve fizibilite rapor dosyasının hazırlanması.
Proje ve ihale süreci yönetimi
Ruhsat ve ihaleler için gerekli proje ve dokümanların hazırlanması ve ilgili İdarelere sunuma hazır hale getirilmesi.
Kontrollük
Kullanılan malzemelere ait kalite denetiminin takibi ve gerekli onayların verilmesi

Anasayfa

 Hizmet odaklı bir firma olan MİV Müşavirlik Mühendislik, her türlü inşaat işlerinde ideal çözümler sunar.

Yatırımcının istekleri doğrultusunda uygulamanın her aşamasında profesyonel inşaat müşavirliği, teknik uzmanlık ve ilgili tüm birimlerin organizasyon hizmetleri ile çözüm ortağı olur.


Müşavirlik;
İnşaat projeleri ve hizmetleri altında tanımlanan işlerin tümünün mal sahibi adına ve haklarını gözeterek, sorumluluk çerçevesinde koordinasyonu ve sonlandırılması işidir. Bu süreçte Müşavir firma başlangıçtan teslime kadar her konuda işveren adına işi yürütür ve işverene gerekli danışmanlık hizmetini sunar. 

Hizmetin;
· Zamanında yerine getirilmiş olması,
· Verimli bir şekilde sunulması,
· Hatasız olması ve müşteri memnuniyetinin sağlanmış olması,
çalışma esaslarımızdır. İnşaat Danışmanlığının Getirdiği Avantajlar;

▪ İş sürelerinde meydana gelmesi muhtemel gecikmeleri öngörebilmek.

▪ Projenin başından sonuna kadar harcamaları denetlemek, olası bütçe tasarrufunu sağlamak.

▪ Sözleşme şartlarına uyum ve uyumsuzlukları belirlemek.

▪ Uygulama sırasında oluşması muhtemel teknik sorunların önüne geçmek.

▪ Tarif edilen ve kabul edilen kaliteyi sağlamak.

▪ Tasarım-zaman-bütçe üçgeninde optimizasyonu sağlamak.

 ▪ Tüm resmi işlemlerde sürat ve ekonomi sağlamak.

▪ Profesyonel bir kadro ile çalışmak.

▪ Riski azaltmak, kârlılığı arttırmak.

Yapının, fen ve sanat kurallarına, yapı ile ilgili mevzuatın yanı sıra konu ile ilgili standart, fen ve sanatın bilinen kaidelerine uygun olarak inşasını sağlamak, ülkemizdeki çarpık, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önlemek, can ve mal emniyetini  sağlamak ana ilkemizdir.