Hakkımızda

1995 yılından bu yana, alanında her türlü teknik, bilgi ve tecrübeye sahip olan MİV Müşavirlik Mühendislik, siz değerli yatırımcılara ana başlıklar halinde,
1.   Projelendirme,                                                   
2.   Proje ve ihale süreci yönetimi,                      
3.   Kontrollük,    
4.   Danışmanlık,                                                     
hizmetleri vermektedir.

Yeni yapılacak inşaatın projelendirme safhasında;

Yatırımcının ihtiyacına yönelik yapım yönteminin seçilmesi. Projelerin (mimari, statik, elektrik, mekanik uygulama projeleri, zemin etütleri) yapılması, malzeme seçimi, birim fiyat ve imalat tariflerinin yapılması, keşif hazırlanması, inşaat bütçesinin çıkarılması, teknik ve idari şartnamelerin hazırlanması, yüklenici seçimi, yüklenici sözleşmelerinin düzenlenmesi, hak ediş (ödeme) planlarının yapılması, iş yapım programlarının hazırlanması.

İnşaat sürecinde;

İmalatın her aşamada projeye, sözleşme ve şartnamelere uygunluğunun kontrolü, şantiye toplantıları ile tüm inşaat koordinasyonun sağlanması ve iş programına uygun sürdürülmesi, hak edişlerin (ödemelerin) tanzimi ve programlanması. Projenin planlanan sürede ve bedelde tamamlanması için gerekli tüm faaliyetlerin yapılması.

Çalışma alanlarımız kapsamındaki yapılar;

·Betonarme yer üstü ve yer altı yapıları,

·Çelik ve ahşap yapılar,

·Prefabrik yapılar

 Çalışma alanlarımız;

·Yapım yöneticiliği,

·Etüt ve fizibilite hizmetleri,

·Planlama hizmetleri,

·Projelendirme hizmetleri,

·Keşif-şartname-ihale dosyası düzenleme hizmetleri,

·Hak ediş ve kesin hesap hizmetleri,

·Mesleki kontrollük hizmetleri