Yeşil Bina

 ÇEVRE DOSTU 'YEŞİL' BİNA

Yeşil bina kavramı, binaların yönetmeliklerin ötesinde daha çevreci tasarlanması olarak açıklanabilir.

Çevre Dostu 'Yeşil' Bina( LEED) sertifikasına sahip binalar; enerji  yönüyle daha verimli, suyu  daha tasarruflu kullanan, çevreye daha az zarar veren ve daha sağlıklı yaşanabilir mekanlar olurlar.

Ayrıca LEED* sertifikası, binanın uluslararası platformlarda tanınmasını, değerinin artmasını ve binayı yapan şirket ve kurumların prestij kazanmasını sağlar.

Tecrübelerimiz doğrultusunda, LEED yeşil bina sertifikası adayı projelerin, hedeflenen sertifika seviyesine ulaşmak için, süreç kapsamındaki tüm önkoşul ve kredilerine ait gerekli uygulamaların ve bu uygulamaları yapacak ekiplerin takibi ve tetkiki yapılır.

 

LEED*: Leadership in energy and environmental design.